Актуально

Абітурієнту

Студенту

Загальна інформація про ПВНЗ «Європейський університет»

Пошуковий запит не повинен бути менше 4-х символів.Ректор Тимошенко Іван Іванович

Тимошенко Іван Іванович

Ректор Європейського університету, професор, голова Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності.

Європейський університет ставить за мету формувати високоосвічену, професійну еліту України, вільну і творчу, здатну на самостійне мислення і активні дії в галузі

економіки, управління та інформаційних технологій на базі глибоких найсучасніших наукових знань і технологій, усвідомлення збалансованості суспільних ідей і особистісних устремлінь.

Сьогодні концепція університету не тільки довела свою доцільність і все повніше реалізується, а й набуває нового змісту досягнутого в рамках розвитку під впливом, соціально-політичних чинників в Україні, а також нових, зовнішньоекономічних умов, зокрема в Європі.

З часу заснування навчального закладу сформульована і втілюється в життя концепція діяльності університету «Вчись, працюючи!». Вона передбачає єдність чотирьох основних завдань:

 • органічне поєднання теорії і практики;
 • глибоке знання основ новітніх технологій;
 • вільне володіння англійською або німецькою мовами;
 • виконання дипломної роботи на базі реальних даних і матеріалів.

Роки розвитку університету збігаються з роками становлення незалежності України, формування ринкових відносин, роками боротьби за утвердження приватної власності, розвитку демократизації суспільно-політичних відносин, інтеграційних процесів у світі, які як об’єктивні чинники, зумовили й нові завдання університету. Серед основних завдань:

 • розвиток науково-дослідницької діяльності; формування системи та структури науково-дослідницької роботи; формування у студентів практичних умінь, конкурентоспроможності на ринку праці;
 • активізація заходів щодо інтеграції в європейський освітянський простір;
 • поєднання вітчизняного і світового освітянського досвідів на базі найсучасніших технологій, інтеграція українського досвіду у світову, насамперед європейську систему освіти;
 • орієнтація фундаментальних і професійних навчальних курсів на світові стандарти, виховання сучасної культури мислення, що забезпечить випускникам можливість швидко адаптуватися до змін як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках праці;
 • ширше впровадження в навчальний процес можливостей Інтернету, інформаційних технологій, повне матеріальне та кадрове забезпечення навчальних дисциплін;
 • впровадження в навчальний процес оригінальних спецкурсів, програм і проектів;
 • створення збалансованої системи наступності і перспективи на базі досягнутих можливостей університету, здійснення освітньою діяльності за усіма освітніми рівнями у різноманітних формах, а також через аспірантуру;
 • створення сприятливих умов для гуманітарного і соціально-політичного формування молоді за високими духовними, національно-патріотичними цінностями, здатної до творчого і критичного мислення, активних дій заради затвердження принципів демократії, добра і справедливості;
 • розробка програм з відбору обдарованої молоді до навчання в університеті, формування системи цільового набору, розвиток гімназії «Євроленд», широке впровадження системи «Університетські курси в середній школі», початкової економічної освіти в старших класах;
 • удосконалення мережі філій, піднесення якості їх кадрового та матеріального забезпечення.