Актуально

Абітурієнту

Студенту

Пошуковий запит не повинен бути менше 4-х символів.Приймальна комісія та умови вступу

Автор: Приймальна комісія

Дата: 2016-01-29

Untitled Document

Приймальна комісія та умови вступу

Відповідно до правил прийому до ПВНЗ „Європейський університет” та ліцензіі МОН України серія АE № 2285580 від 13.01.2014 р.

здійснює набір за 2 освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст за денною та заочною формами навчання на наведені нижче напрями підготовки та спеціальності.

При вступі на перший курс денної, заочної форми навчання необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, які будуть зараховуватись для конкурсного відбору вступників до Європейського університету;

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в Університеті. (таблиця 1).

Вступники, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр» вступають за результатами співбесіди та оцінок з додатку до диплома. Випускники, які отримали диплом з відзнакою мають право на першочергове зарахування.

Студенти старших курсів можуть перевестись або відновитись у складі студентів Європейського університету після завершення семестрів (в період канікул) на підставі академічної довідки.

Таблиця 1.

Перелік предметів у Сертифікаті ЗНО та вступних випробовувань на зазначені напрями підготовки

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Код напряму та напрям підготовки

Перелік предметів у Сертифікаті ЗНО та вступних випробовувань

Статус предмету

0305

Економіка та підприємництво

6.030504 Економіка підприємства

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Географія або історія України. (За вибором).
Профільний

6.030508 Фінанси і кредит

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Географія або історія України. (За вибором).;
Профільний

6.030509 Облік і аудит

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Географія або історія України. (За вибором).
Профільний

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601 Менеджмент

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Географія або іноземна мова. (За вибором).
ПрофільнийПроводиться набір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальностями :

"Економіка підприємства",

"Фінанси і кредит",

"Банківська справа",

"Облік і аудит",

"Менеджмент організацій і адміністрування",

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".