Актуально

Абітурієнту

Студенту

Загальна інформація про ПВНЗ «Європейський університет»

Пошуковий запит не повинен бути менше 4-х символів.Загальна інформація про ПВНЗ «Європейський університет»

Автор: Приймальна комісія

Дата: 2018-01-29

ПВНЗ «Європейський університет» створений в 1991 році і є одним із перших приватних вищих навчальних закладів України.

       Європейський університет – багатопрофільний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Всього в університеті та його філіях навчається близько 31000 студентів.
Університет має розвинену інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, що дозволяє на високому рівні надавати освітні послуги громадянам України та інших країн за технологією безперервної освіти, починаючи зі спеціалізованої школи-садка, гімназії і закінчуючи підготовкою наукових кадрів найвищої кваліфікації через аспірантуру, яка діє на підставі рішення Вищої атестаційної колегії від 25 грудня 1997 року, протокол № 5-2/9-2, спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
У структурі університету:

  • 5 факультетів:

- економіки    та   менеджменту;
- інформаційних    систем   та   технологій;
- безпеки   підприємств;
- юридичний;
- професійної   адаптації;

  • 86 кафедр (з них 20 в головному вищому навчальному закладі);
  • Науково-дослідний інститут системних досліджень, стабілізації та  розвитку економіки;
  • Навчально-науковий інститут безпеки підприємства;
  • Навчально-науковий інститут екології;
  • Бізнес-коледж;
  • Міжнародний освітньо-підготовчий центр, який здійснює освітню діяльність, пов’язану з підготовкою іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України інженерно-технічного, гуманітарного, економічного, медико-біологічного напрямів;
  • Гімназія «Євроленд» з поглибленим вивченням іноземних мов, інформатики, економіки, гуманітарних дисциплін, образотворчого мистецтва, історії України;
  • відокремлені  структурні  підрозділи  у  25  містах  України:

Вінниці, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Конотопі, Кривому Розі, Кам’янець-Подільську, Кузнецовську, Львові, Міжгір’ї, Миколаєві, Нікополі, Нетішині, Одесі, Полтаві, Пирятині, Рівному, Севастополі, Сімферополі, Тернополі, Умані, Херсоні, Черкасах, Чернігові та Ялті.
Складовою навчального процесу в університеті є виховання студентської молоді. Стратегічним завданням виховної роботи університету визначено виховання високопрофесійних, глибоко духовних, інтелектуально розвинених громадян незалежної України.
Важливою складовою діяльності університету є науково-дослідна робота, на якій базується навчальний процес.
За 2005-2009 роки викладачами та співробітниками опубліковано: 479 видань, 112 монографії, 4375 наукових статей, 452 студенти мають наукові публікації, захищено 12 докторських, 49 кандидатських дисертацій, в аспірантурі навчається 262 аспіранти та здобувачі.
Європейський університет видає наукові журнали, визначені ВАК України як фахові видання: «Економіка і управління», «Актуальні проблеми економіки: теорія і практика» (спільно з Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України), «Студії з архівної справи та документознавства» (спільно з УНДІАСД Держкомархіву України).
Студентські (магістерські) наукові роботи публікуються в журналі «Пошук» – щорічному виданні Європейського університету.
В університеті створена перша в Україні кафедра практичного підприємництва (завідувач – проф. Тимошенко З.І.). При кафедрі працює навчально-тренувальна фірма, яка готує майбутніх підприємців та менеджерів з використанням світового досвіду. Для навчального процесу створені навчально-тренувальний банк, навчально-практичний центр страхового бізнесу.
Університет плідно співпрацює з університетами інших країн: Університетом Торгівлі (м. Лодзь, Польща), Університетом інформаційних технологій і управління (м. Жешов, Польща), Аль-Фатах Університетом (м. Тріполі, Лівія), Університетом ISMA (м. Рига, Латвія), Інститутом Джахангар Данеш Ареа-О (Іран) та ін.
Вінницька філія Європейського університету існує з 1997 року, була відкрита за клопотанням Вінницької обласної державної адміністрації та за погодженням Вінницької міської ради, має власні код ЄДРПОУ, баланс та рахунок.
Згідно законодавства підготовка фахівців відбувається на підставі ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України Приватному вищому навчальному закладу „Європейський університет” (Серія АВ №395188 від      07.04.2008 р.)
Вінницька філія Європейського університету здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів з 2 напрямів: 0501 „Економіка і підприємництво”, 0502 „Менеджмент” 6 спеціальностей: 7.050104 „Фінанси”, 7.050105 „Банківська справа”, 7.050106 „Облік і аудит”, 7.050107 „Економіка підприємства”, 7.050201 „Менеджмент організацій”, 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, що засвідчує сертифікат: серія PI IV № 111 913 від 28 січня 2009 р.
Навчальна база. В університеті створена потужна матеріально-технічна база. Навчальний процес в Європейському університеті проводиться у власних та орендованих приміщеннях загальною площею 133435,66 м2. Вінницька філія Європейського університету вдало розташована у центрі Вінниці (вул. 1 Травня, 88) біля Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького, що дає нагоду швидко дістатися до місця навчання з різних кутків міста та пригорода. Особливо зручно це для студентів заочної форми навчання, які можуть без проблем поєднувати роботу та навчання. Всі навчальні аудиторії, комп’ютерні класи забезпечені в повному обсязі необхідним для проведення навчального процесу обладнанням і відповідають вимогам що до організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Для студентів філії функціонують: бібліотека, гуртожитки, медичний пункт, кафе, спортивні зали  та стадіон.
Для забезпечення навчального процесу у філії використовується 96 комп’ютерів. Всі комп’ютери філії об’єднані за допомогою восьми сучасних комутаторів у єдину локальну комп’ютерну мережу (швидкість передачі даних 100 Мбіт/с). Мережа філії підключена до глобальної мережі Інтернет, до якої студенти мають вільний доступ.
З метою впровадження новітніх технологій в навчальний процес  і покращення сприйняття лекційного матеріалу та проведення семінарських (практичних) занять використовується мультимедійне,  теле- та аудіообладнання. Зокрема, використовуються мультимедійні проектори, графопроектори, лінгафонне обладнання .
Сьогодні Вінницька філія є визнаним у регіоні центром підготовки спеціалістів економічного напрямку, який забезпечує потреби у фахівцях для місцевого ринку праці з наближенням місця навчання студентів до їх місця проживання. Її авторитет ґрунтується на вдалому поєднанні кращих досягнень вітчизняної школи, прогресивного зарубіжного досвіду та власних традицій.
Високий рівень навчальної, методичної та науково-дослідної роботи забезпечується високопрофесійним професорсько-викладацьким складом Вінницької філії Європейського університету. Навчальний процес забезпечують 81 викладач, із яких 10 доктори наук, професори, 33 кандидати наук, доценти.
Соціальна база. Для задоволення потреб студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу працюють видавництво, гуртожитки,  медичний пункт, кафе, спортивні зали, спортивні майданчики, їдальня, спортивна гірськолижна база «Едельвейс» (Закарпатська обл.), база відпочинку «Озерне» (Київська обл.), культурно-мистецький центр.
Керівництво.  Очолює Вінницьку філію Європейського університету к.ю.н. Григорук Сергій Станіславович. Телефон приймальні (0432) 67-12-75.