КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ

«Коли буде зрубане останнє дерево, буде отруєна остання річка і буде зловлена остання риба, дуже погано, якщо лише тоді людина зрозуміє, що вона не може їсти гроші».

Північноамериканські індіанці

«Землі належать їх власникам, але ландшафт належить тому, хто знає, як його цінувати»

Аптон Сінклер

Кафедра екології та ландшафтного дизайну функціонує у складі факультету економіки та менеджменту Європейського університету.

Місія кафедри полягає у формуванні екологічної культури через утвердження світоглядних засад, за яких екологічна безпека, збереження якості довкілля та здоров’я людини є найважливішими пріоритетами.

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців зі спеціальностей 101 «Екологія» та 206 «Садово-паркове господарство».

Освітньо-професійні програми:

Бакалавр

101 Екологія

 • Екологія

206 Садово-паркове господарство

 • Садово-паркове господасртво

Магістр

101 Екологія

 • Екологічний контроль та аудит

Випускники Європейського університету зі спеціальності «Екологія» можуть обіймати такі посади:

 • Працівник відділу техногенно-екологічної безпеки;
 • Працівник відділу охорони навколишнього середовища;
 • Інспектор з охорони природи;
 • Державний інспектор;
 • Працівник лабораторії з охорони навколишнього середовища;
 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Головний технолог з природоохоронних робіт;
 • Екологічний аудитор;
 • Технік-еколог;
 • Фахівець з екологічної освіти;
 • Фахівець з управління природокористуванням;
 • Науковий співробітник.

206 «Садово-паркове господарство»

Фахівець із садово-паркового господарства – це спеціаліст, який працює у сфері ландшафтної архітектури та вирішує комплексні задачі по озелененню, догляду за територією та вирощуванням декоративних рослин.

Випускники Європейського університету зі спеціальності «Садово-паркове господарство»  можуть обіймати такі посади:

 • Фахівець садово-паркового господарства.
 • Інженер садово-паркового господарства.
 • Фахівець з квітникарства.
 • Інженер з рекреаційного благоустрою.
 • Озеленювач.
 • Молодший науковий співробітник (лісівництво, природно-заповідна справа).
 • Науковий співробітник (рекреалогія).
 • Технік-дизайнер.
 • Керівник та майстер виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі.
 • Завідувача розсадника (розплідника).
 • Садівник.

Випускники Європейського університету зі спеціальності «Екологія» та «Садово-паркове господарство» можуть працювати в таких установах:

 • Структурні підрозділи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
 • Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).
 • Департаменти екології органів місцевого самоврядування.
 • Приватні, державні та комунальні підприємства.
 • Науково-дослідні установи та організації.
 • Природоохоронні організації.
 • Екологічні громадські організації.
 • Підприємства та консалтингові фірми, які виконують міжнародні проекти. екологічного спрямування, розробляють документи для отримання дозволів на природокористування тощо.
 • Об’єднані територіальні громади.

З метою формування та активізації наукових і професійних інтересів студентів на кафедрі екології та ландшафтного дизайну ведеться робота студентських наукових гуртків і проблемних груп:

Наукові гуртки:

Екологія в світлі технологій ХХІ століття (керівник Курчій Б.О.)

Ландшафтний дизайн (керівник Пустова С.О.)

Проблемні групи:

 • Екологічні аспекти сталого розвитку (керівник Пустова С.О.)

Склад кафедри:

Завідувач кафедри
Андрейченко Сергій Вадимович
Має понад 300 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з якихx статей у наукових виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science.

Доцент кафедри Курчій
Богдан Олексійович, доктор біологічних наук
Має понад 170 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з якиx  4 статті у наукових виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science.
Наукові інтереси: механізми дії біологічно активних речовин (пестицидів, хімікотерапевтичних препаратів, токсикантів різної хімічної структури), молекулярна біологія і генетика, екологія і безпека життєдіяльності).

Доцент кафедри
Діденко Ігор Анатолійович
Має понад 20 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з яких 2 статті у наукових виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science.
Наукові інтереси: Агроекологія, екологія міських систем, інноваційні технології в екології.

Старший викладач кафедри
Пустова Світлана Олександрівна
Має понад 21 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Наукові інтереси: екологія людини, соціо-екологічні дослідження, сталий розвиток, зелена економіка, екологічний менеджмент.