КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ

“80% успіху – це з’явитися в потрібному місці в потрібний час.”

Вуді Аллен

Якщо ти прагнеш успіху, тоді тобі до Європейського університету!

Кафедра економіки, фінансів і обліку функціонує у складі факультету економіки та менеджменту Європейського університету.

Місія кафедри полягає у формуванні висококваліфікованих фахівців і креативних особистостей, які володіють фундаментальними теоретичними знаннями та практичними навичками, і здатні приймати обґрунтовані господарські рішення.

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців зі спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Освітньо-професійні програми:

Бакалавр

051 Економіка

071 Облік і оподаткування:

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок:

Магістр

051 Економіка:

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок:

051 «Економіка»

Економіст – це спеціаліст, який виконує всі розрахунки по оптимізації діяльності компанії, знає усі сильні та слабкі сторони підприємства та може запропонувати найбільш ефективну стратегію його розвитку. Він має можливість працювати на різних підприємствах, у різних галузях, оскільки професія економіста досить універсальна. Фінансова грамотність, притаманна економістам, допомагає правильно управляти особистими фінансами. Тому вони без проблем  можуть відкрити власну справу. 

Випускники Європейського університету зі спеціальності «Економіка» можуть обіймати такі посади:

– економіст підприємства, головний спеціаліст (установи, організації);

– завідувач фінансово-економічного відділу підприємства;

– заступник директора з економічних питань;

– експерт-аналітик з фінансово-економічних питань;

– фахівець з фінансово-економічної безпеки та організації комерційної діяльності;

– радник-консультант з питань планування та організації виробничої діяльності;

– помічник керівника підприємства та інші.

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Фінансист – це спеціаліст, який розуміється на фінансових справах ринків, уміє аналізувати та систематизувати інформацію, знає всі тонкощі діяльності у сфері фінансів, кредитів та оподаткування, вміє складати прогнози, займатися вкладанням коштів в успішні проєкти, прогнозувати ризики. Такий фахівець затребуваний не лише у великих організаціях, а й у дрібних фірмах та серед приватних підприємців. Для фінансиста не складе труднощів розробити інвестиційну програму, оцінити напрямки вкладання та використання коштів. Спеціаліст по фінансам може працювати на підприємствах різних форм власності, а також «на себе» на фондових біржах. Послуг таких фахівців потребують як великі міжнародні організації, так і дрібні фірми. Крім того, дана професія повсякчас перебуває на вершині зарплатних рейтингів усіх країн світу.

Випускники Європейського університету зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» можуть обіймати такі посади:

 • керівник підприємства, бюджетної організації, фіскальної служби, казначейства, фінансових органів;
 • менеджер з продажу фінансових продуктів;
 • менеджер з інвестицій;
 • начальник відділення банку, фінансово відділу;
 • фінансовий директор;
 • комерційний директор та інші.

071 «Облік та оподаткування»

Бухгалтер – це спеціаліст, який здатен до діяльності у різноманітних напрямках (економіка, фінанси, оподаткування тощо). Він займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності. Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» мають широкі можливості для працевлаштування в установах, підприємствах і організаціях різних форм власності, у банківських установах та державних службах.

Випускники Європейського університету зі спеціальності «Облік та оподаткування» можуть обіймати такі посади:

 • бухгалтер;
 • касир;
 • аудитор;
 • керівник аудиторської фірми;
 • приватний підприємець з наданням послуг з обліку і аудиту;
 • економіст-аналітик;
 • спеціаліст з питань оподаткування;
 • спеціаліст сфери оцінки майна та рієлтор;
 • працівник кредитного відділу банку та інші.

Протягом усього періоду функціонування Університету випускники цих спеціальностей є досить затребуваними серед роботодавців. І це не дивно, адже Європейський університет є осередком розвитку сучасної економічної освіти та формування економічної еліти країни.


Економічна освіта у стінах Європейського університету це: 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Під час проведення занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення у конкретній ситуації, розвиває аналітичні та комунікативні здібності студентів, сприяє у них формуванню компетентностей ХХІ сторіччя.

У Європейському університеті здійснюється видання збірника наукових праць «Економіка та управління», який включено до переліку фахових видань України. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, працівників органів влади та державних установ, банків, підприємств.

Конкурентні переваги випускників кафедри:

 • підготовка фахівців на англомовних програмах;
 • удосконалення мовної підготовки та досвіду міжнародного спілкування;
 • практична підготовка у сучасних лабораторіях університетів ЄС.
 • створення та реалізація власних проєктів та стартапів в рамках навчання у стартап клубі Європейського університету;
 • участь у міжнародних програмах з академічного підприємництва, сприяння студентському стартап руху;
 • забезпечення взаємодії та співпраці із освітніми й науковими установами та роботодавцями.

Головною особливістю кадрового потенціалу кафедри  є наявність у викладачів кафедри досвіду як науково-педагогічної, так  і практичної діяльності у комерційно-виробничих структурах, що сприяє вирішенню багатоаспектної проблеми взаємозв’язку теорії і практики.  

Склад кафедри:

Завідувач кафедри
Шульга Ольга Антонівна –  доктор економічних наук, доцент.
Має понад 140 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з яких 6 статей у наукових виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science.
Наукові інтереси: імперативи і суперечності розвитку аграрного сектору економіки, економічна безпека аграрного сектору, управління фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємств, менеджмент, маркетинг, діджиталізація бізнесу.

Заступник завідувача кафедри
Котвицька Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент.
Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Наукові інтереси: розвиток цифрових технологій, інноваційний розвиток підприємств, інвестиційна діяльність.

Професор кафедри
Лавров Руслан Валерійович – доктор економічних наук, професор.
Має понад 160 наукових і навчально-методичних праць, з яких 16 статей у наукових виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science.
Наукові інтереси: проблеми розвитку аграрного сектору України, кредитно-інвестиційна діяльність банківських установ, інноваційно-фінансові технології банків, економіка, фінанси.

Професор кафедри
Кредісов Вячеслав Анатолійович – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України. Член Громадських колегій Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Має понад 100 наукових праць.
Наукові інтереси: розвиток підприємництва в Україні, конкурентоспроможність, інноваційна діяльність.

Професор кафедри
Крейдич Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор.
З 2017 року національний експерт Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль), м. Брюссель, Бельгія.
Має понад 110 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 7 публікацій у наукових виданнях, які входять до наукометричних баз  Scopus/Web of Science.
Наукові інтереси: економіка, державні фінанси, фінанси підприємств, інноваційно-інвестиційна політика, парадигма сталого економічного розвитку, діджитал-трансформація бізнесу, управління проєктами та бізнес-аналітика.

Доцент кафедри
Мельничук Вікторія Василівна – кандидат економічних наук, доцент.
Має понад 80 наукових і навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: теорія та практика обліку власного капіталу на підприємствах різних організаційно-  правових форм господарювання згідно з національними та міжнародними стандартами обліку, система впровадження МСФЗ в Україні, проблеми розвитку аграрного сектору України.

Доцент кафедри
Фененко Поліна Олександрівна – кандидат економічних наук.
Має понад 30 наукових праць.
Наукові інтереси: оподаткування зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів господарювання.

Доцент кафедри
Федина Віта Віталіївна – кандидат економічних наук.
Має понад 120 наукових і навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: розвиток ринку страхування, система соціального захисту населення, накопичувальна пенсійна система, фінансовий ринок, банківський сектор, інновації у банківській сфері.

Доцент кафедри
Вергунова Ірина Сергіївна – кандидат економічних наук.        
Має понад 15 наукових праць.
Наукові інтереси: податкове регулювання, формування бюджетної системи.

Старший викладач кафедри
Козинець Анатолій Олександрович – старший викладач кафедри.
Має понад 50 наукових і навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: статистика, бухгалтерський облік, управління мотивацією персоналу.

Старший викладач кафедри
Другова Євгенія Василівна – старший викладач кафедри.
Автор понад 16 наукових праць.  
Наукові інтереси: проблеми інтелектуалізації праці, структурні зрушення та поширення нестандартних форм зайнятості, інститути ринку праці в умовах постіндустріального суспільства.

Викладач кафедри
Святобог Олександр Сергійович – викладач кафедри.
Автор понад 10 наукових праць.
Наукові інтереси: фінансові технології, ІТ.

Боярина Кристина Миколаївна – лаборант кафедри. Магістр з документознавства та інформаційної діяльності.
Має понад 10 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях. 
Наукові інтереси: інформаційно-комунікативне забезпечення інвестиційної діяльності, активізація інвестиційної діяльності підприємств.