ВАС ВІТАЄ КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ!

Вас вітає найунікальніше кафедра в Україні, яка поєднує класичні математичні із сучасними трендовими проектними дисциплінами, логічне мислення з креативним, алгоритмічне моделювання з інноваційним проектуванням, традиційні методики з інноваційними підходами до вирішення нагальних прикладних завдань людства. З огляду на освітні реалії в країні кафедра постійно розвивається та оновлюється. На сьогодні кафедра охоплює два важливі напрями освітньої діяльності: викладання математичних дисциплін та розвиток університетської стартап екосистеми, зокрема, навчання студентів технологіям розробки інноваційних проектів. Обидва напрямки в значній мірі визначають якість фундаментальної підготовки майбутніх фахівців. У той же час, однією з найважливіших складових освітнього процесу є прикладна спрямованість дисциплін, закріплених за кафедрою. Кафедра в Університеті забезпечує загальну фізико-математичну, прикладну математичну та підготовку  з інноваційного проектування для студентів факультетів Інформаційних систем та технологій, Економіки та менеджменту, Юридичного, Психології та соціальних технологій, а також навчання математиці і фізиці студентів Фахового бізнес-коледжу.

Суспільство, наука, підприємництво та освіта сучасності стають дедалі більш технологічними та інноваційними, У новій інтелектуалізованій світовій економіці, де традиційні уявлення про правила ведення бізнесу, конкуренцію та ринки змінюються, все більш поширеними інноваційними структурами стають проєкти у формі стартапів. Серед основних компетентностей майбутніх фахівців, затребуваних роботодавцями є такі, як креативне і критичне мислення, уміння працювати в команді, розробляти інноваційні проекти, управляти ними та презентувати результати. Всі ці навички студенти Університету можуть набути не лише при вивченні дисциплін кафедри, а й на івентах студентського підприємницького стартап клубу «StartUpClub EU», який активно функціонує під керівництвом сертифікованих викладачів кафедри, фахівців-практиків та менторів-стартаперів задля розвитку підприємницьких навичок та досвіду з інновацій у студентів.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі-науковці, кандидати наук, доценти, досвідчені викладачі-практики.


Скляренко Олена Вікторівна – кандидат фізико-математичних наук,  доцент, завідувач кафедри математичних дисциплін та інноваційного проектування.
Закінчивши у 1992 році механіко-математичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка вона продовжила свою наукову діяльність в аспірантурі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння» у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, здобувши ступінь кандидата фізико-математичних наук у 1996 році. А 2003 року отримала звання доцента кафедри математичних дисциплін.
Олена Вікторівна мала досвід роботи асистентом на кафедрі математики Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, згодом ставши старшим науковим співробітником та завідувачем відділу аспірантури Інституту педагогіки АПН України.
З 1995 року Олена Вікторівна працює у Європейському університеті. Стаж її науково-педагогічної діяльності складає близько 30 років. За ці роки напрям наукових досліджень було зосереджено на математичному моделюванні та оптимізації складних систем,  стохастичних диференціальних рівняннях, марковських та напівмарковських випадкових процесах.
До її наукової діяльності входить наукове керівництво роботою студентів, магістрантів та аспірантів, участь у науково-практичних конференціях, круглих столах та інших івентах.
Науковий доробок Олени Вікторівни складає понад 80 наукових праць, що також включає в себе навчальні посібники, 6 з яких рекомендовані МОН України, наукові статті у фахових виданнях, 4 статті  у закордонних виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, в тому числі Scopus.
Пройшла міжнародне стажування за програмою “Starter Academia” підвищення кваліфікації викладачів з академічного підприємництва та технологій стартапів від Тартуського університету (Естонія).
Веде науковий семінар кафедри «Комп’ютерна математика та моделювання», є координатором стартап програми Європейського університету.

Невзоров Андрій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри математичних дисциплін та інноваційного проектування Європейського університету.
У 1998 році Андрій Володимирович закінчив радіотехнічний факультет Київського військового інституту управління і зв’язку та продовжив військову службу на офіцерських посадах у Збройних силах України. Під час проходження служби закінчив аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка та у 2005 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.
У 2005 – 2007 роках проходив військову службу у Житомирському військовому інституті радіоелектроніки на посаді викладача кафедри радіоелектроніки факультету космічних систем.
Після звільнення у запас, у період з 2007 до 2016 років працював в Уманському національному університеті садівництва на посаді доцента кафедри інформаційних систем і технологій .
У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри інформаційних систем і технологій.
Напрям наукових досліджень за цей час сформувався довкола математичного моделювання показників надійності технічних систем.
Стаж науково-педагогічної роботи Андрія Володимировича понад 10 років.
Науковий доробок Невзорова А.В. складає понад 40 наукових праць, в тому числі в фахових виданнях, а також співавторство у 3 колективних монографіях.

Терещук Ганна Михайлівна – обіймає посаду старшого викладача кафедри математичних дисциплін та інноваційного проектування Європейського університету.
У 2006 році закінчивши фізико-математичний факультет НТУУ «Київський політехнічний інститут» Ганна Михайлівна продовжила наукову діяльність навчанням в аспірантурі, наразі працює над кандидатською дисертацією.
Напрям наукових досліджень за цей час сформувався довкола математичного моделювання економічних систем та застосування тригонометричних сплайн-функцій для розв’язання задач математичної фізики.
З 2006 року, працюючи в Європейському університеті, Ганна Михайлівна користується повагою студентів та викладачів, 4 роки була куратором студентів 1 курсу Бізнес-коледжу, а також обіймала посаду заступника завідувача кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін Європейського університету. Стаж науково-педагогічної роботи Ганни Михайлівни понад 10 років.
Науковий доробок Ганни Михайлівни складає понад 10 наукових праць, в тому числі в міжнародному виданні, що входить до науково-метричної бази Scopus та 3 навчальних посібники з грифом МОН України.

Опольський Михайло Владиславович – старший викладач кафедри математичних дисциплін та інноваційного проектування.
У 2017 році закінчив фізичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримавши кваліфікацію магістр, спеціалізація – ядерна енергетика, професійна кваліфікація –  молодший науковий співробітник (фізика). Протягом навчання в університеті також працював інженером першої категорії в Інституті ядерних досліджень НАН  України. Після закінчення університету працював викладачем та науковим співробітником у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації ім. Героїв Крут.
У Європейському університеті працює з 2019 року. Стаж науково-педагогічної роботи 5 років.
Наукові інтереси: атомна енергетика, сонячна та  відновлювальна енергетика, джерела живлення.

 Волкова Нінель Миколаївна – викладач кафедри математичних дисциплін та  інноваційного проектування.
Закінчила у 2000 році Одеський державний політехнічний університет і отримала повну вищу технічну освіту.
Після закінчення університету до 2011 року працювала на кафедрі конструювання та проектування радіоелектронної апаратури Одеського національного політехнічного університету.
О 2013 році здобула ступінь магістра з психології, закінчивши гуманітарний факультет ХГЕУ в Одесі.
З січня 2021 року працює у Європейському університеті.
Стаж науково-педагогічної роботи більше 5 років.
Наукові інтереси: математичне моделювання, прикладна математика, проектування радіоелектронної апаратури.

Колодінська Яніна Олексіївна – викладач кафедри математичних дисциплін та інноваційного проектування.
У червні 2021 року отримала вищу освіту у ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Комп’ютерні науки». У 2022 році здобула кваліфікацію магістра з комп’ютерних наук.
З 2019 року була активним учасником стартап клубу Європейського університету, членом його операційної команди, адміністратором сторінок клубу у соціальних мережах, учасницею та переможницею всеукраїнських та міжнародних конкурсів та пітчингів інноваційних проектів. Має досвід роботи менеджером департаменту туризму та реклами. На сьогодні є ментором студентів на івентах стартап клубу.
У 2020-2021 роках пройшла навчання в рамках проекту «Підприємницький університет» від Міністерства освіти і науки України спільно із стартап-інкубатором YЕР з курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами», отримавши відповідне свідоцтво про підвищення кваліфікації. Також навчалася на інших програмах з технологій стартапів, зокрема, у стартап інкубаторі YEPStarter, опанувала курс «Стартуй стартап», про що отримала сертифікат Міністерства цифрової трансформації України.
Пройшла міжнародне стажування за програмою “Starter Academia” підвищення кваліфікації викладачів з академічного підприємництва та технологій стартапів від Тартуського університету (Естонія).
Має більше 10 наукових публікацій, у тому числі наукові статті, опубліковані у фахових та міжнародних виданнях, зокрема Scopus, тези науково-практичних конференцій.
Наукові інтереси: інноваційне підприємництво, технології розробки стартап проектів, інформаційні технології, проектування та дизайн користувальницького інтерфейсу.

Букатов Денис Владиславович – викладач кафедри математичних дисциплін та інноваційного проектування.
У грудні 2020 року отримав закінчив магістратуру у ПВНЗ “Європейський університет” та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю “Комп’ютерні науки”.
Коло професійних інтересів Дениса Владиславовича пов’язане із дослідженням методів комп’ютерної графіки, створенням візуальної складової ігрового та мультимедійного контенту. У 2017 році він отримав кваліфікацію “виконавець художньо-оформлювальних робіт”, а у 2018 році закінчив курс «Character Concept Art» та став лауреатом конкурсу «Інтелектуальна та креативна сфера інформаційних систем та технологій».
Букатов Д.В. був переможцем конкурсу «International IT Championship Golden Byte 2018» в номінації «Character design»

Основні зусилля кафедра на теперішньому етапі свого розвитку спрямувала на впровадження інноваційних технологій та методів у процес навчання задля підняття навчального процесу на новий рівень аналітичної активності студентів та підвищення якості їх навчання.

Конкурентні переваги кафедри:

  • створення та реалізація студентських ІТ-проектів та стартапів в рамках навчання у стартап клубі Європейського університету;
  • участь у міжнародних програмах з академічного підприємництва, розвитку стартап екосистеми та студентському стартап русі.
  • участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах інноваційних проектів, пітчингах стартапів, інкубаторах та акселераторах з професійним менторством;
  • можливість отримання сертифікатів з технологій стартапів та інноваційного проектування, в тому числі міжнародних.

Від 1995 року кафедра готує своїх студентів до щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова трансформація в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти», що присвячена проблемам застосування інформаційних технологій у всіх галузях людської діяльності, прийняттю оптимальних рішень, інноваційним технологіям та  методам навчання.

Основні дослідження на кафедрі проводяться у рамках таких наукових напрямів:

  • розробка та розвиток методів математичного моделювання процесів та об’єктів різної природи;
  • обґрунтування прийняття управлінських рішень в в складних техніко-економічних системах;
  • методи організації ефективних обчислень в комп’ютерних системах; методи та засоби аналізу складних  систем;
  • методи і засоби аналізу та проектування програмних систем; моделювання та проектування складних систем та процесів;
  • методи та технології розробки та управління проектами, стартапами, створення та розвиток ІТ-продуктів.

ПІЗНАВАЛЬНО  ПРО  МАТЕМАТИКУ І ПРИРОДНИЧІ ДИСЦИПЛІНИ

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 320-р затверджено план заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року.

Зазначене рішення спрямоване на популяризацію природничих наук і математики, підвищення зацікавленості до них серед українських школярів та студентської молоді, забезпечення сучасної і якісної математичної освіти, та формування належного рівня математичних компетентностей.

Нижче надаємо посилання на віртуальний проєкт “Пізнавально про математику” електронних навчальних ресурсів, спрямованих на розвиток математичної компетентності учнів та студентів, застосування математичних інструментів для розв’язання ігрових та стратегічних задач різного рівня складності. Рекомендований електронний ресурс є освітнім майданчиком для вивчення математики на базі публічної бібліотеки.

Проект включає такі складові:

– ресурси та сервіси для тих, хто навчає;

– ресурси та сервіси для тих, кого навчають;

– онлайнові майданчики для творчого навчання, котрі модерують бібліотекарі;

– ресурси та сервіси щодо ефективного використання ІКТ на допомогу освіті, самоосвіті юнацтва.