Scire leges non hoc est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem
знання законів – не в тому, щоб пам’ятати їх слова,
а в тому, щоб розуміти їх зміст

Вас вітає кафедра Права!

Кафедра права бере свій початок з 2004 року та покликана забезпечити викладання нормативних гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін у рамках підготовки фахівців за спеціальністю “Право”.
Основними видами діяльності кафедри є: науково – дослідницька, навчально – педагогічна, організаційно – методична, інформаційно-аналітична, експертна, прогностична, консультаційна.
Для розвитку практичних навичок в процесуальному праві при кафедрі працює спеціалізований кабінет – «Зала судових засідань».
Навчальні дисципліни, покладені на кафедру, органічно та послідовно відображені в навчальному плані всіх факультетів та форм навчання Європейського університету.

Кафедра бере участь в підготовці фахівців за 3 освітньо-професійними ступенями:

 • Бакалавр (спеціальність: «Право»);
 • Магістр (спеціальності: «Право»).

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Право (трудове)
 • Інформаційне право
 • Судовий захист у кримінальній юстиції України
 • Реформування судової системи України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Право (адміністративне)
 • Право (господарське)
 • Основи юридичної клінічної практики
 • Правознавство
 • Право (адміністративне)
 • Історія держави і права України
 • Діловодство в юридичній практиці
 • Юридична деонтологія
 • Конституційне право України
 • Юридична психологія
 • Актуальні проблеми теорії держави і права
 • Філософія і соціологія права
 • Історія політичної та правової думки
 • Основи римського приватного права
 • Господарське право,
 • Господарський процес,
 • Цивільний процес,
 • Право соціального забезпечення та страхування,
 • Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання,
 • Правове регулювання страхування господарської діяльності,
 • Договірне право,
 • Міжнародне право та національні правові системи,
 • Міжнародне публічне право,
 • Митне і податкове право,
 • Інвестиційне право,
 • Господарське право зарубіжних країн,
 • Корпоративне право,
 • Антимонопольне і конкурентне право,
 • Корпоративна соціальна відповідальність,
 • Інтелектуальна власність,
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право,
 • Основи права ЄС,
 • Трудове право,
 • Цивільне право,
 • Цивільний процес,
 • Сімейне право,
 • Делікти в цивільному праві,
 • Актуальні проблеми цивільного права та процесу,
 • Фінансове право,
 • Житлове право,
 • Міжнародне приватне право,
 • Земельне право,
 • Аграрне право,
 • Практика Європейського суду з прав людини та інші.

Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички практично у всіх галузях права.

Вони можуть працювати на посадах:

 • суддів,
 • прокурорів,
 • адвокатів,
 • нотаріусів,
 • помічників суддів та адвокатів,
 • юристами в юридичних компаніях та фірмах,
 • юрисконсультами в народному господарстві,
 • в правоохоронних органах та прокуратурі.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях і міжнародних симпозіумах, у консультуванні працівників підприємств усіх форм власності, страхових компаній, правоохоронних органів, у наданні наукових висновків на запити державних органів.


Склад кафедри

Тимошенко Максим Олександрович
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Біографія:
У системі вищої освіти працює 12 років. Є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій, адвокатом.
Автор 3 монографій та понад 50 наукових праць.
Одним з головних напрямів правової роботи Тимошенка М.О. стала громадська діяльність. Зокрема, будучи членом Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Тимошенком М.О. проведено значну кількість право-освітніх заходів, спрямованих на підвищення правової обізнаності громадян, надання правової допомоги соціально незахищеним громадянам, підвищення якості підготовки фахівців у галузі права. Брав безпосередню участь у діяльності робочої групи з підготовки чинного Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р. та роботі сектору з підготовки пропозицій щодо підвищення рівня теоретичної і практичної підготовки фахівців у галузі права. Входить до робочої групи по підготовці змін до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р.
Нагороджений низкою відомчих відзнак і подяк органів державної влади та місцевого самоврядування.
Коло наукових інтересів – проблеми корпоративного права, господарське право, законодавство у сфері освіти.

Тимошенко Ольга Анатоліївна
Посада: доцент кафедри, завідувач юридичного відділу
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Науково-педагогічний стаж діяльності: у системі вищої освіти працює 12 років
У 2008 році закінчила юридичний факультет Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет».
У 2013 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького захистила дисертацію на тему: «Касаційне провадження у цивільному процесі України» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науковий керівник – кандидат юридичних наук Б.К. Левківський.
У 2016 році присвоєно вчене звання доцента.
Автор понад 30 наукових публікацій.
Брала участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».
Нагороди: почесна грамота Союзу юристів України (2010 р.); почесна грамота ПВНЗ «Європейський університет» (2016 р.); подяка Президії Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2016 р.); подяка Федерації жінок за мир у всьому світі (2019 р.); почесна відзнака у вигляді ордену «За розбудову освіти» Президії Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2021 р.); орден святої рівноапостольної княгині Ольги (2021 р.).
Коло наукових інтересів – проблеми цивільного права та процесу, юридична діяльність у сфері освіти.

Ієрусалимов Ігор Олександрович – доцент кафедри права юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент.
Науково-педагогічний стаж 26 років.
Підготував шістьох кандидатів наук.
Особисто та у співавторстві підготував понад 170 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема, 32 статті у наукових фахових виданнях, чотири навчальні посібника, рекомендовані МОН для використання у навчальному процесі.
Має три свідоцтва про авторські права на наукові та службові твори.
Результати роботи впроваджені у практичну діяльність правоохоронних органів та навчальний процес вищих навчальних закладів юридичного профілю. Є активним учасником міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів».
З метою інтеграції у світовий академічний простір, широкого оприлюднення результатів досліджень має зареєстрований обліковий запис у пошукових системах Google Scholar та ORSID.
Підвищував кваліфікацію, був учасником тренінгів з вивчення міжнародної практики кримінальних розслідувань з отриманням відповідних свідоцтв та сертифікатів, зокрема:
– 2017 – European Union Advisory Mission Ukraine (for civilian seurity sector reform)/ CERTIFICAT OF ATTNENDANCE/ Attended training on EU best practices in criminal investigation and attained the required standard  / 24-26 OCTOBER 2017
– 2017 рік – Національна академія внутрішніх справ, СЕРТИФІКАТ, «Протидія навмисному неналежному поводженню в світлі ЄКПЛ», 20-21 грудня 2017
– 2018 рік – Національна академія внутрішніх справ, Свідоцтво про підвищення кваліфікації, «Науково-методичне забезпечення викладання дисциплін спеціалізації здобувачам вищої освіти» , 14 квітня 2018 року
– 2019 рік – Національна академія внутрішніх справ, Сертифікат про короткострокове підвищення кваліфікації (семінар-тренінг) за професійною програмою навчання слідчих НП України, 25 жовтня 2019 року
– 2021рік – Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій, СЕРТИФІКАТ, «Розвиток креативних індустрій»
Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Кримінальний процес», «Організація роботи судових та правоохоронних органів», «Актуальні питання кримінального права та процесу», «Криміналістика», «Кримінальна відповідальність за господарські злочини», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Кримінологічні аспекти хабарництва (неправомірної вигоди)», «Актуальні питання кримінального процесу», «Кримінологічна характеристика та профілактика злочинності».
 Інформація про І.О. Ієрусалимова  відображена у довіднику Інституту законодавства ВР України «Вчені – юристи України» та інших виданнях, що систематизують відомості про особистий внесок вчених у розвиток юридичної науки.

Кравчук Петро Юрійович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Біографія:
Закінчив юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ та факультет фінансів Національної академії державної податкової служби України.
У 2015 році захистив дисертацію по темі: «Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів і розбоїв» та здобув науковий ступіть кандидат юридичних наук.  за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність».
У 2019 році присвоєно вчене звання доцента.
Автор понад  30 наукових публікацій.

Рассомахіна Ольга Андріївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Дисципліни, які викладає на кафедрі:
Діловодство в юридичній практиці
Трудове право
Міжнародне приватне право
Соціальне та медичне право
Біографія:
Науково-педагогічний стаж 16 років. Підготувала одного кандидата юридичних наук.
Особисті нагороди: Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (2013 р.); Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2013 р.); Подяка Виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (2015 р.); Ювілейна почесна грамота Президії національної академії наук України (2018 р.).
Автор більше 129 опублікованих наукових робіт, зокрема 26 статей у наукових фахових видання, співавтор 8 колективних монографій та 3  підручників з грифом МОН України.
Має другу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» та  кваліфікацію «професіонал з інтелектуальної власності».
З метою інтеграції у світовий академічний простір, широкого оприлюднення результатів досліджень має зареєстрований обліковий запис у пошукових системах Google Scholar та ORSID.
Підвищувала кваліфікацію та проходила стажування з отриманням відповідних свідоцтв та сертифікатів.
Веде активне наукове життя, постійно беру участь у науково-практичних заходах, конференціях, майстер-класах, тренінгах вебінарах, тощо.
Уподобання: мистецтво, поезія, подорожі.

А також за сумісництвом на кафедрі працюють:
Власова Ганна Петрівна – доктор юридичних наук, професор.
Бутенко Андрій Петрович – кандидат історичних наук, доцент.
Панасюк Сергій Анатолійович – доктор філософії в галузі права