Ректор Європейського університету
Тимошенко Олена Іванівна

Доктор філософських наук, доцент, Відмінник освіти України.

Народилася в місті Львові. В 1980 році закінчила історичний факультет Запорізького державного педагогічного  інституту. У 2013 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософських  наук за спеціальністю філософія освіти.

З 1991 р. – співзасновник та проректор Європейського університету.

З 2002 р. – О.І. Тимошенко обіймала посаду директора Навчально – наукового інституту права та безпеки підприємництва Європейського університету. Активний розробник актуальних проблем теорії і практики забезпечення безпеки підприємництва.

Особливим досягненням О.І. Тимошенко є те що, вона стала автором запровадженої педагогічної системи безперервної освіти, складовими якої є: ясла-садок та ліцей «Євроленд» при Європейському університеті.

З 2021р. – Тимошенко О.І. є ректором Європейського університету.

Має друковані посібники: «Історія України у запитаннях і відповідях», «Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом», «Етика і етикет сучасного бізнесу — запорука економічної безпеки», «Противодействие рейдерству», монографію – «Філософія як методологія формування та впровадження високих педагогічних технологій»  та ряд статей в педагогічній та юридичній пресі. Загалом – автор понад 70 наукових праць.

Організатор щорічної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». Голова редакційної колегії збірника щорічно] міжнародної науково-практичної конференції « Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації».

Тимошенко О.І. нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Знаком «За розбудову освіти», Почесною грамотою Міністерства юстиції України, Почесною грамотою Київського міського голови, Подякою Київського міського голови, Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», Орденом Ломоносова, Грамотою Головного управління у справах сім’ї та молоді Київської міської  державної адміністрації, Орденом «Громадянської мужності»,  Відзнакою ОГФ України ОГП ДК , Почесною відзнакою «За духовне відродження нації», «Золотий Знак УСПП», Орденом «Святих Кирила і Мефодія» УПЦ Київського Патріархату, Нагрудним пам´ятним знаком «П´ять років ОГФ України ОГП ДК», Грамотою Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації управління освіти, Орденом Святої Рівноапостольної Княгині Ольги, Орден Святої Великомучениці Варвари УПЦ Київського Патріархату, Медаль Національної Академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода».

Доктор юридичних наук, доцент.


Проректор з юридичних питань та міжнародних зв’язків
Тимошенко Максим Олександрович

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член спеціалізованої ради із захисту дисертацій, адвокат.
У 2008 р. закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет». У 2011 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право на тему: «Правове регулювання господарської діяльності приватних вищих навчальних закладів».
8 травня 2021 року у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого захистив докторську дисертацію на тему: «Правове регулювання господарської діяльності закладів вищої освіти: теорія і практика», за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Автор 3 монографій та понад 50 наукових праць.

У системі вищої освіти працює 12 років.

Брав безпосередню участь у діяльності робочої групи з підготовки чинного Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р. та роботі сектору з підготовки пропозицій щодо підвищення рівня теоретичної і практичної підготовки фахівців у галузі права. Входить до робочої групи по підготовці змін до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р.

За свою активну громадську та професійну роботу нагороджений низкою відомчих відзнак і подяк органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема: подякою Міністерства юстиції України за особистий вклад у реалізацію державної правової політики, спрямованої на підвищення рівня правосвідомості, правової культури населення, вдосконалення юридичної науки і практики та високий рівень організації і проведення заходів для студентів-юристів та молодих правників; почесною грамота Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації; орденом святих Кирила і Мефодія; подякою Прем’єр-міністра України; подякою Міністерства освіти і науки України.­­­

В Європейському університеті працює з 2008 року. Обіймав посади старшого викладача, заступника декана юридичного факультету, завідувача юридичного відділу. У 2015 р. призначений на посаду проректора.


Проректор з фінансово – економічних питань
Тимошенко Андрій Олександрович

Доктор економічних наук.

Народився 5 липня 1989 року в м. Київ. У 2011 році закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет». У 2013 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю гроші, фінанси і кредит, а в 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук за спеціальністю гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації «Фіскальна політика України в умовах євроінтеграції». Науковим публікацій більше 60 праць з них 4 опубліковані в журналах Scopus і Web of Science.

В Європейському університеті працює з 2011 року. Обіймав посади: керуючого навчально – тренувального банку, декана факультету економіки та менеджменту, директора планово- фінансового департаменту. У 2019 році призначений на посаду проректора з фінансово – економічних питань.


Проректор з навчально-методичної роботи
Ягодзінський Сергій Миколайович

Доктор філософських наук, професор, Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Член Соціологічної асоціації України, Експерт Національного фонду досліджень України, член двох Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, член редакційних колегій чотирьох фахових наукових журналів України й США.

Народився 2 березня 1979 року. В 2001 році закінчив фізико-математичний факультет КДПУ ім. Володимира Винниченка. В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації «Соціокультурний потенціал глобальних інформаційних мереж». У 2018 році присвоєно вчене звання «професор». У науковому доробку – біля 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 8 монографії, 15 підручників, 12 публікацій у журналах Scopus і Web of Science. У системі вищої освіти працює 20 років. Обіймав посади: старшого викладача, доцента, професора, директора навчально-наукового інституту, декана факультету.

Нагороджений Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Нагрудним знаком «За сумлінну працю», грамотами та подяками ректора.


Проректор з наукової роботи
Гудзь Юрій Федорович

доктор економічних наук, доцент, відмінник освіти України

Освіта: в 1996 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка зі спеціальності: «Інформаційні системи в менеджменті», кваліфікація інженер-економіст.

В 2011 році закінчив аспірантуру Національного університету харчових технологій. Отримав науковий ступінь кандидат економічних наук.Тема дисертації: «Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств харчової промисловості».

В 2017 році пройшов стажування в Європейській Академії Наук м.Ковентрі, Велика Британія.

В 2019 році закінчив докторантуру Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана зі спеціальності: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Захистив докторську дисертацію на тему: «Стратегія формування і розвитку економічного потенціалу переробних підприємств АПК».

Державні відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак МОН «Відмінник освіти України».


Склад  вченої рад Європейського університету

Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, науковий ступінь,
вчене звання
1Тимошенко Олена ІванівнаРектор Університету, доктор філософських наук, Голова Вченої ради Університету
2Тимошенко Максим
Олександрович
Проректор з юридичних питань та міжнародних зв’язків, доктор юридичних наук, доцент, заступник Голови Вченої ради Університету
3Тимошенко Андрій
Олександрович
Проректор з фінансово-економічних питань, доктор економічних наук, доцент
4Гудзь Юрій ФедоровичПроректор з наукової роботи, доктор економічних наук, доцент
5Ягодзінський Сергій
Миколайович
Проректор з навчально-методичної роботи, доктор філософських наук, професор
6Абрамян Наталія ДмитрівнаЗавідувач кафедри практичної психології та соціальних технологій, кандидат психологічних наук, доцент
7Амбер Артур ЮрійовичДекан факультету економіки та менеджменту
8Бабінчук Олена ПетрівнаДиректор фахового бізнес-коледжу
9Бондар Юлія ОлегівнаТ.в.о. завідувача кафедри екології та ландшафтного дизайну, кандидат біологічних наук, доцент
10Бортун Каріна
Олександрівна
Декан факультету психології та соціальних технологій, кандидат філологічних наук, доцент
11Єнікєєв Олександр
Фанилович
Завідувач кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії, доктор технічних наук, професор
12Засанський Володимир
В’ячеславович
Директор інституту права та безпеки, доктор економічних наук, професор
13Козинець Анатолій
Олександрович
Завідувач навчальної частини
14Космідайло Інна ВасилівнаДиректор Уманської філії, кандидат економічних  наук, доцент
15Котвицька Наталія
Миколаївна
Завідувач аспірантури, кандидат економічних наук, доцент
16Коцун Володимир ІвановичДиректор Львівської філії, кандидат технічних наук, доцент
17Кравчук Петро Юрійович Декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент
18Крайчак Євгеній ВікторовичДекан факультету по роботі з іноземними студентами, кандидат економічних наук
19Максимов Микола
Володимирович
Професор кафедри практичної психології та соціальних технологій, доктор психологічних наук, доцент
20Овсієнко Наталія ВасилівнаВ.о. завідувача кафедри менеджменту та інноваційного провайдингу, кандидат економічних наук
21Паливода Анна АндріївнаГолова студентської ради, студентка юридичного факультету
22Польова Наталія
Миколаївна
Директор Черкаської філії, кандидат економічних наук, доцент
23Прокопенко Наталія
Семенівна
Професор кафедри економіки, фінансів та обліку, доктор економічних наук, професор
24Святобог Олександр
Сергійович
Аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку
25Скляренко Олена
Вікторівна
Завідувач кафедри математичних дисциплін та інноваційного проектування, кандидат фіз.-мат. наук, доцент
26Соколова Тамара
Миколаївна
Завідувач відділу управління персоналом
27Сукачова Валентина
Олександрівна
Головний бухгалтер
28Тимошенко Ольга
Анатоліївна
Доцент кафедри права, кандидат юридичних наук
29Хоменко Олена
Олександрівна
Завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних і гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
30Цимбал Петро ВасильовичЗавідувач кафедри права, доктор юридичних наук, професор
31Шиян Оксана МиколаївнаДиректор центру заочного та дистанційного навчання, вчений секретар, кандидат соціологічних наук, доцент
32Шпильова Віра ОлексіївнаЗавідувач кафедри економіки Черкаської філії, доктор економічних наук, професор
33Яровий Роман
Олександрович
Декан факультету інформаційних систем та технологій, кандидат технічних наук

Станом на 27.11.2023