27 квітня 2023 року  в Європейському  університеті відбулася  XXVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «МОЛОДЬ, ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА І НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ». Організаторами конференції традиційно виступили Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Європейський університет, Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

Конференція проходила у змішаному форматі, що дало можливість взяти участь в ній понад 150 учасників (студентів, аспірантів, молодих вчених) з 18 закладів вищої освіти  з Києва, Львова, Миколаєва, Одеси, Хмельницького, Умані, Черкас та інш.

Відповідно до тематики наукових доповідей була спланована робота 3-х секцій: «Молодь і освіта», «Молодь і наука», «Молодь і національна самосвідомість» та 14-ти підсекцій.

Відкрив конференцію доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Європейського університету Юрій Федорович Гудзь, який  привітав учасників конференції і наголосив, що конференція присвячується Дню науки.  Гудзь Ю.Ф.  підкреслив, що повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну та запровадження воєнного стану внесли свої корективи, фактично, в усі сфери суспільного життя. Система вищої освіти не є виключенням. Під час воєнного стану перед нею постали нові виклики, реагувати на які вкрай необхідно задля збереження вищої освіти в Україні та підвищення її вкладу у соціально-економічний розвиток країни та її регіонів.

З привітанням від імені  голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректора Європейського університету, доктора філоcофських наук, професора Олени Іванівни Тимошенко  звернувся до учасників конференції  доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної  роботи ПВНЗ «Європейський університет» Сергій Миколайович Ягодзінський.

З привітанням від ректора Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, академіка НАПН України Віктора Петровича Андрущенка до учасників звернувся проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор  Григорій Мирославович Торбін, який побажав учасникам конференції плідної роботи і нових відкритів.

Модератор конференції, кандидат історичних наук, доцент, завідувач  кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних дисциплін Європейського університету Олена Олександрівна Хоменко звернула увагу на те, що 16 травня відзначається день вишиванки і підкреслила важливість збереження української культури і традицій,

На пленарному засіданні були заслухані доповіді, які різнобічно висвітлювали актуальні питання та тенденції в усіх сферах життєдіяльності українського суспільства:

Євроінтеграція України: досягнення та перспективи

Григорчак Ігор Михайлович, кандидат державного управління, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних дисциплін ПВНЗ «Європейський університет»;

Вплив членства в Європейському Союзі на політичну поляризацію: багатогранний аналіз

Гараган Крістіна Олегівна, старший викладач кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних дисциплін, аспірантка ПВНЗ “Європейський університет;

Роль штучного інтелекту в інфлюенс-маркетингу

Овсієнко Володимир Володимирович, викладач  кафедри менеджменту та маркетингу, ПВНЗ «Європейський університет»;

Особливості психологічної підтримки в організаціях в умовах війни

Чадюк Олександра , аспірантка 1 року навчання (спеціальність 053 «Психологія»), ПВНЗ Європейський університет ;

Використання систем віртуальної реальності в освіті

Шолудько Роман Андрійович, студент факультету математики інформатики та фізики 4-го курсу спеціальності 014.09 середня освіта (інформатика), Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Сучасні тренди стартапів  в Європі та  в Україні

Остапчук Ілля Сергійович, викладач кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії, ПВНЗ «Європейський університет»;

Сучасні підходи розвитку ключових компетентностей учнів/учениць через впровадження автоматизованого проєктування (САПР) в умовах допрофільної школи

Скуратович Роман Олексійович, студент Факультету технологій та дизайну, 2й курс, 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології),  Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Особистісна готовність до професійної діяльності

як чинник стресостійкості  майбутнього практичного психолога

Адамюк Діана Сергіївна , Педагогічний факультет, 2 курс магістерського рівня, спеціальність 053 «Психологія», Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Конкурентоспроможність підприємства у ракурсі економічної інклюзії

Пригарський Віталій Іванович , магістр 1 курсу, спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Європейський університет»;

Православні Церкви країн Центрально-Східної Європи в 1944-1949 роках

Іжук Софія Михайлівна, студентка Історичного факультету, спеціальності 014.03 Середня освіта (історія), 1 курсу магістратури, Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Обґрунтування феномена юродства на підставі Євангелії

Лілль-Безак А.В., аспірантка 4 року кафедри богослов’я, філософії та гуманітарних наук Карпатського Університету ім. А. Волошина, м. Ужгород;

Економічні аспекти розвитку альтернативних джерел енергії та концепції «зеленої» економіки в Україні

Потапов Валентин Євгенійович, аспірант, кафедра економіки, фінансів та обліку, спеціальність 051 Економіка, ПВНЗ «Європейський університет»;

Сучасні реалії кризового ринку праці: практичний досвід та ефективні стратегії для випускників

Єрьомін Сергій , frontend-розробник в компанії N-iX, співзасновник в Roqo Practicum, аспірант кафедри економіки,фінансів та обліку спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”;

Мовна політика та  багатомовність в Європейському союзі: збереження і розвиток мовної різноманітності

Дерега Роксолан, студент ІІ курсу юридичного факультету , 322 гр., ПВНЗ «Європейський університет»;

Негативні наслідки російської агресії на діяльність IT- сектору України

Махомет Олександр Анатолійович , аспірант кафедри менеджменту і маркетингу , ПВНЗ «Європейський університет».

Усі, без виключення, теми доповідей конференції були змістовними, цікавими та актуальними.

Після пленарного засідання роботу було продовжено на секційних засіданнях, де молоді науковці мали можливість дискутувати щодо актуальних питань сьогодення та представити свої доповіді компетентним керівникам.

Підводячи підсумки конференції, керівники підсекцій, дійшли спільного висновку: молодь України виявляє активність щодо дослідження шляхів поступального розвитку держави, розбудови системи національної освіти і науки, поглиблення інтеграційних процесів, підвищення національної самосвідомості та збереження культурних традицій народу і самобутності нації. Аспіранти та студенти закладів освіти України під час роботи конференції продемонстрували високий науковий потенціал, про що свідчить різноаспектність досліджень, якість підготовки доповідей, жвавість дискусій, творчий підхід та власна позиція щодо оцінки соціально-економічних і політичних процесів.

За результатами конференції планується видання електронної збірки доповідей учасників заходу.

Categories: новини