Міська флора динамічно змінюється на відміну від природної флори, що залежить, насамперед, від інтенсивності розвитку міста. Відбуваються процеси синантропізації, а саме заміна малорозповсюджених видів космополітами. В результаті цього відбувається у глобальному масштабі зменшення різноманіття флори, вирівнювання географічних та історичних відмінностей.

Розширення і збереження міських зелених зон протистоїть урбанізації і таким її негативним наслідкам як зникнення лісів і лук, погіршення кількісного і якісного стану ґрунтових вод, забруднення повітря та запобігання ерозії та деградації ґрунтів.

Доценти кафедри екології та ландшафтного дизайну Марченко Ольга Анатоліївна та Бондар Юлія Олегівна разом з студентами спеціальностей екології та ландшафтного дизайну провели пішу навчально-пізнавальну екскурсію, присвячену Міжнародному Дню біорізноманіття.

В ході проведення обстеження земельних зон та паркових насаджень зелених територій прилеглих до бульвару Вернадського було вивчено біологічне різноманіття, яке існує в умовах  урбанізованого середовища міста Києва.

В  результаті проведених маршрутних досліджень були встановлені найбільш поширені представники флори України до них відносяться наступні види: грицики звичайні, кропива собача, гравілат міський, чистотіл великий, кропива дводонна, пушняк канадський, полин звичайний, амброзія полинолиста, подорожник ланцетолистий та велика кількість злакових рослин: тонконіг однорічний, пирій повзучій, вівсюк звичайний, конюшина лугова, митлюк звичайний, куряче просо, стоколос неплідний та інші види.

В результаті інвентаризаційного дослідження студенти ознайомились з найбільш поширеними видами рослин, які забезпечують біорізноманіття в умовах урбоекосистеми міста Києва.

Categories: новини