ВІТАЄМО НА СТОРІНЦІ
ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ!

Девіз університету: Вчись, працюючи!!!

Запрошуємо Вас на навчання!

Обирай фах допомоги людям свідомо!

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Місія та основні вектори розвитку факультету психології та соціальних технологій:

 • Підготовка конкурентоспроможних фахівців, готових до інноваційної професійної діяльності;
 • Міжнародна мобільність ‒ важлива складова навчання, сформованого на засадах європейських стандартів у питанні якісної освіти.
 • Академічна доброчесність. фахові компетентності та skills у галузі практичної психології та соціальних технологій є чудовими гарантами конкурентоспроможного фахівця сьогодні.
 • Розуміння своєї професійної значущості в ієрархії ринка праці сьогодні;
 • Робота з людьми та для людей, розуміння сучасних соціальних перетворень і змін.
 • Реагування на актуальні соціальних наслідки та тренди, врахування принципів захисту та суспільних перетворень української спільноти.
 • Формування власної індивідуальної траєкторії навчання та наукового портфоліо.
 • Реалізація власних соціальних ідей, ініціатив і проєктів у річищі практичної психології уже під час навчання.
 • Навчальний процес ураховує не лише наукову, професійні складові, але й важливі засади концепції національно- патріотичного виховання.
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

10 причин обрати для навчання саме факультет психології та соціальних технологій:

1. Удосконалення, наповнення, розширення власних професійних і особистісних інтересів студентів факультету психології та соціальних технологій у сфері психолого-управлінського консультування, діагностики та корекції соціальних викликів окремих клієнтів і колективів.

2.  Наші студенти ‒ новатори, які володіють критичним мисленням, ознайомлені із сучасними освітніми трендами, дбають про власний мовний імідж, ментальне здоров’я, стресостійкість, формують власний кроскультурний світогляд.

3. Факультетські освітні програми, орієнтовані на міжнародні практики, водночас адаптовану під українські реалії, що сприяють забезпеченню психічного здоров’я та соціального добробуту українського народу.

4. Креативність ‒ наскрізна навичка для наших студентів, які нарощують її потенціал не лише під час навчання, а й у артгурткові, у стартап-клубі, інтелектуальних клубах нашого  університету.

5. Освітні програми формують навички вирішення складних проблем на  особистісному, міжособистісному, груповому та професійному рівнях в умовах невизначеності, із урахуванням принципів трансформації, глобалізації і соціальних перетворень українського суспільства

6. Навчання відбувається в інтерактивному, тренінговому форматі з урахуванням актуальних кейсів, спрямованих на вирішення сучасних викликів у царині практичної психології та соціальної сфери.

7. Багатопрофільність та універсальність підготовки здобувачів освіти надає різноманітний спектр у питанні працевлаштування.

8. Конкурентоспроможність, фаховість, універсальність ‒ наші найголовніші орієнтири та вектори.

9. Баланс між теорією і практикою.

10. Необмежені можливості для саморозвитку та накопичення інноваційного потенціалу.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Кваліфікація та науково-педагогічний стаж викладачів, дає змогу забезпечувати навчальний процес на необхідному теоретичному та методичному рівні.

У нас найкращі програми, орієнтовані на сучасні потреби та конкурентноспроможний ринок:

053 Психологія

 • Практична психологія

231 Соціальна робота

 • Соціальні міжнародні проекти та іноземна мова, перша – англійська, друга – за вибором

Здійснює підготовку за двома рівнями освіти: «Бакалавр» та «Магістр»

.

.

.

.

.

.

.

Особливості навчання:

 • Можлива військова підготовка за профілем офіцерів запасу.
 • Студенти з інших місць будуть забезпечені гуртожитком.
 •  Навчання на денній, заочній та дистанційній формі навчання.

КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

Романенкова Олена Юріївна
Посада: декан факультету

кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології. У 2002 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю “Стоматологія”. У 2015 р. у Військово-медичній академії захистила дисертацію зі спеціальності “Соціальна медицина” та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. У 2019 р. отримала диплом маґістра державного управління зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування” у Національній академії державного управління при президентові України. У 2023 році отримала диплом магістра психології

Є доцентом кафедри практичної психології та соціальних технологій.
Стаж науково-педагогічної діяльності 10 років. Є автором понад 20 наукових праць.

Дисципліни, які викладає в університеті: Медико-санітарна підготовка, Психофізіологія і генетика людини, Вікова фізіологія та валеологія, Фахово-ознайомлювальна практика, Валеологія з курсом загальної медичної підготовки, Психологія екстремальних ситуацій, Психологія здоров’я, Психосоматика.

Коло наукових інтересів – новітні методи діагностики та лікування зубощелепної системи.

Кафедри факультету: