Освітній ступінь «Бакалавр»

 • На основі результатів ЗНО/НМТ заяви подаються тільки в електронній формі.
 • Подання кількості заяв на конкурсні пропозиції обмежується до 20.
 • Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Європейського університету.

Вступник пред’являє особисто такі документи:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
 • паспорт; витяг з Єдиного державного демографічного реєстру
 • ідентифікаційній код (РНОКПП);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту, диплом Молодшого спеціаліста);
 • сертифікат (2020 або 2021 року) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання або Національного мультипредметного тесту (2022 або 2023 року);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом.
 • При розбіжності прізвища в поданих документах надати копії підтверджуючих документів.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту, диплом Молодшого спеціаліста);
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання або Національного мультипредметного тесту (2022 або 2023 року);
 • (для вступників на основі повної загальної середньої освіти і Молодшого спеціаліста);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт, посвідка на проживання (тимчасова або постійна), тимчасова довідка яка видана на період оформлення паспорту);
 • копію ідентифікаційного коду (РНОКПП);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних

Освітній ступінь «Магістр»

Вступники, які вступають на основі диплому Бакалавра і результатів ЄВІ/ЄФВВ, подають заяви тільки в електронній формі

Вступники, які вступають на основі диплому Магістра (Спеціаліста), подають заяви тільки в паперовій формі

До заяви, вступники подають в Приймальну комісію копії та оригінали наступних документів:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт, посвідка на проживання (тимчасова або постійна), тимчасова довідка яка видана на період оформлення паспорту);
 • ідентифікаційній код;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (диплом Бакалавра, Магістра (Спеціаліста);
 • результати ЄВІ (Єдиного вступного іспиту) та ЄФВВ (Єдиного фахового вступного випробування) 2023 року;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (диплом Бакалавра, Магістра (Спеціаліста);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт, посвідка на проживання (тимчасова або постійна), тимчасова довідка яка видана на період оформлення паспорту);
 • копію ідентифікаційного коду (РНОКПП);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • копію військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних
 • результати ЄВІ (Єдиного вступного іспиту) та ЄФВВ (Єдиного фахового вступного випробування) 2023 року;

При розбіжності прізвища в поданих документах надати копії підтверджуючих документів.